Unit4 Audition en Multivers Online

Vanaf versie 8.1.2. van Unit4 Audition is het mogelijk om een automatische koppeling te leggen met Unit4 Multivers (Accounting) Online. Dit betekent dat u de kolommenbalans automatisch importeert zonder een bestand te exporteren en te importeren. Daarnaast kunt u binnen de kolommenbalans in Unit4 Audition de mutaties vanuit Unit4 Multivers (Accounting) Online opvragen van een grootboekrekening. Tot slot biedt de automatische import de mogelijkheid om het vaste activa-overzicht meteen te genereren in Unit4 Audition.

Om de koppeling tussen beide softwarepakketten tot stand te brengen, kunt u de onderstaande handleidingen raadplegen:

Koppeling Unit4 Audition en Unit4 Multivers (Accounting) Online

Installatiehandleiding ODBC Driver

Via onderstaande link kunt u de ODBC Driver downloaden:

Unit4 Multivers Accounting Online ODBC Driver