Pakketselectie

Het automatiseren van de administratieve bedrijfsprocessen is een must voor iedere organisatie in Nederland. Bedrijven die hun bedrijfsprocessen al reeds hebben geautomatiseerd staan eens in de 5 tot 10 jaar voor de keuze om te gaan herautomatiseren. De redenen zijn wisselend: de bedrijfsprocessen kunnen zodanig veranderd zijn dat de huidige automatisering deze onvoldoende ondersteund, of de wereld van de ICT is inmiddels zo veranderd dat de huidige automatisering technisch niet meer wordt ondersteund. Ook als u een bedrijf start staat u voor de keuze met welke middelen u de administratie zal gaan voeren.

Wat uw situatie ook is, één kenmerk heeft u met elkaar gemeen, namelijk dat u slechts incidenteel met deze vraagstukken te maken krijgt en u daardoor te weinig inzicht heeft in de markt van administratieve software om een degelijke keuze te kunnen maken.

Een degelijke pakketselectie begint bij het in kaart brengen van uw administratieve bedrijfsprocessen. Vanuit deze procesbeschrijving worden de interne en externe eisen en wensen verder in kaart gebracht. Pas wanneer duidelijk is wat de behoeftes zijn kunnen verschillende administratiesystemen tegen het licht worden gehouden.

GB Business Solutions ondersteunt bedrijven en organisaties bij het uitwerken van de behoeftebepaling op het gebied van administratieve software en kan u verder begeleiden bij het beoordelen van de verschillende aanbieders.

Meer weten? Bel ons gerust of vul het contactformulier in en dan nemen wij contact met u op.