Geplaatst door: GB Business Solutions in UNIT4, Ontwikkelingen op 22-08-2013 reageer

Wijzigingen in de module Projecten

Het is in UNIT4 Multivers 10.1 mogelijk het rapport ‘Rapport | Projecten | Onderhanden…’ uit te draaien. Het doel van dit rapport is dat op project- of onder anderen projectgroepniveau gecontroleerd kan worden welke projecten onderhanden zijn. Dit rapport kan vervolgens vergeleken worden met het saldo in het grootboek (projectrelaties).

Het ‘Onderhanden’ rapport geeft de mogelijkheid een keuze te maken over welke periode het rapport gegenereerd moet worden. De eerste optie is de actuele stand, dus alles tot het moment waarop het rapport gegeneerd wordt. De tweede optie is t/m een bepaalde datum. Deze laatste optie wordt vaak gebruikt om met terugwerkendekracht (voor de jaarcijfers bij voorbeeld) inzicht te krijgen in de onderhanden positie van dat moment.

De query achter deze twee opties verschilt op een belangrijk punt van elkaar. De eerste query kijkt alleen naar de status van het project op dat moment. De query achter de tweede optie kijkt echter naar de status op de opgegeven specifieke datum en de mutatiedatum van de projectmutaties. Daar zit dus een wezenlijk verschil tussen.

De wijziging in de projectenmodule heeft alles te maken met deze tweede optie. Vóór deze versie was er geen controle tussen de datum die gekoppeld is aan de status van het project en de mutatiedatum. Dit had tot gevolg dat het ‘Onderhanden’ rapport op datum niet altijd goed gegenereerd werd en er geen aansluiting met het grootboek was. Daar is nu verandering in gekomen.

In het document dat u hier kunt downloaden, worden de wijzigingen toegelicht aan de hand van een of meerdere voorbeelden en wordt aangegeven wat dit voor de UNIT4 Multivers gebruiker voor gevolgen heeft in de module Projecten.

Mis het volgende artikel niet! Abonneer je gratis via RSS of e-mail.


Reageer op "Wijzigingen in de module Projecten"