Blijf op de hoogte van onze activiteiten en leer meer over onze producten.

Aanmelding startersactie Multivers

Ja, ik wil een jaar lang gratis gebruikmaken van Multivers Medium Online.

Toestemming verlenen indien u kiest voor Unit4 Multivers Medium Online:

Klant geeft Unit4 toestemming om aan de accountant van Klant, zoals in deze aanmelding door Klant is aangegeven, toegang tot de administratie van Klant te verstrekken met betrekking tot het product Unit4 Multivers Medium Online en de mogelijkheid om die administratie zoveel als nodig te raadplegen en te bewerken. Unit4 kan deze toegang aan betreffende accountant alleen verstrekken onder de voorwaarde dat deze accountant ook een gebruiker van Unit4 is en werkt in de Online omgeving van Unit4. Deze toestemming geldt gedurende de looptijd van deze Overeenkomst. Klant dient Unit4 zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te brengen wanneer zij haar relatie met haar accountant verbreekt, dit onder opgave van de eventuele nieuwe accountant van de Klant. Klant dient ervoor zorg te dragen dat deze accountant eveneens op de hoogte is van en zich houdt aan de bepalingen van de Algemene Leveringsvoorwaarden. Klant is volledig aansprakelijk voor schade die Unit4 lijdt als gevolg van een doen of nalaten van deze accountant. Unit4 is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade aan Klant of derden als gevolg van een doen of nalaten van deze accountant in de uitvoering van vorengenoemde werkzaamheden of anderszins.
  • Please enter a number greater than or equal to 1.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.

Neem contact op met GB Business Solutions. Wij helpen u graag aan het juiste antwoord.

Ga naar contact Stuur een mail